Aktywizacja w obszarze kompetencji cyfrowych 133 osób w przedziale wiekowym 18-64 (65 kobiet, 68 mężczyzn) w następujących Gminach: