Aktywizacja w obszarze kompetencji cyfrowych 1719 osób w przedziale wiekowym 65+ (1056 kobiet i 663 mężczyzn):