Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci działań rozwojowych, tj. animacji (3 spotkania po 4 godz./grupę, w sumie 12 godz.) dotyczących nabycia, utrwalenia, podniesienia kompetencji cyfrowych.

Wszystko odbywać się będzie metodą projektową, bazującą na aktywności seniorów jako uczestników, poprzez wykorzystanie nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami z innymi.

Uczestnik poznaje program do tworzenia multimedialnych prezentacji:

 • nabywa umiejętności wybierania i selekcjonowania materiałów i informacji pochodzących z Internetu,
 • potrafi samodzielne zaprojektować prezentację multimedialną,
 • wie skąd i jak pobierać niezbędne materiały,
 • szczegółowo planuje pracę w związku z tworzeniem prezentacji,
 • opracowuje treści slajdów na podstawie zgromadzonych materiałów,
 • potrafi robić selekcję treści,
 • umiejętnie dobiera animacje i przejścia,
 • wie, jak zapisywać prezentację,
 • potrafi przemówić do grona odbiorców,
 • potrafi obsługiwać rzutnik i tablicę interaktywną,
 • potrafi obsługiwać prezentacje multimedialną,
 • potrafi obsługiwać pilot sterowania do zmiany slajdów.