Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci działań rozwojowych, tj. szkoleń (15 spotkań po 4 godz./grupę, w sumie 60 godz.), dotyczących nabycia, utrwalenia, podniesienia kompetencji cyfrowych.

Wszystko odbywać się będzie metodą projektową, bazującą na aktywności seniorów jako uczestników, poprzez wykorzystanie nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami z innymi.

Program szkoleń obejmuje m.in. obsługę poczty elektronicznej, umiejętności serfowania po internecie, korzystania z Facebooka, YouTube oraz rozwijających się e-usług, w szczególności administracji publicznej oraz w bankach.

Tematyka szkoleń:
 1. Podstawowe funkcje komputera, wizerunek, komunikatory.
 2. Przeglądanie i analiza informacji.
 3. Narzędzia służące ochronie, bankowość elektroniczna.
 4. Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji – chat i Skype.
 5. Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Aktywność obywatelska online: e-kultura oraz e-edukacja.
 7. Aktywność obywatelska e-Urząd.
 8. Zakładanie poczty elektronicznej e-mail oraz korzystanie z usług.
 9. Ochrona danych osobowych. Przeglądanie, szukanie i filtrowanie Informacji.
 10. Potrzeby duchowe i dbanie o zdrowie.
 11. Stosunki towarzyskie i rozwijanie hobby.
 12. Wiadomości lokalne, planowanie podróży.
 13. Korzystanie z możliwości portalu YouTube.
 14. Zakładanie profilu na portalu Facebook.
 15. Przetwarzanie obrazu i dźwięku.

Grupy szkoleniowe będą liczyły średnio 10 osób w wieku 65+ (1719 os.) oraz 18-64 (133 os.) w całym Województwie Podlaskim. Zapewniony będzie catering, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.